Κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών – 25200 – Πάτρα
Τηλέφωνο : 2610 521467 & 2610 526617
Φαξ : 2610 521580
Email : info@dkfoods.gr

 

Υποκατάστημα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Ε.Ο. Λειβαθούς-Περατάτων-Τραυλιάτων

28100 - Τραυλιάτα Κεφαλονιά

Τηλέφωνο : 26710 68519

Email : kefalonia@dkfoods.gr